นายนเรศ มณีเทศ
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครชัยศรี