ประกาศเชิญชวน

• ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 5 รายการ 197 ชิ้น

• ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในโรงพยาบาล ประจำปีงบ 2567

• ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและดูแลสวน ประจำปีงบประมาณ 2564

• ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

• ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพถ่ายเอ็กซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (Picture Archiving and Communication PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)