ติดต่อเรา

โรงพยาบาลนครชัยศรี

เลขที่ 5 หมู่ 3 ตำบลนครชัยศรี
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
โทรศัพท์ 034-331156 ต่อ 1110
โทรสาร 034-331030