ติดต่อเรา

โรงพยาบาลนครชัยศรี

เลขที่ 5 หมู่ 3 ตำบลนครชัยศรี
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
โทรศัพท์ 034 331152 ,034 331156
        และ 034 331174 
โทรสาร  034-331030
รับเรื่องร้องเรียนได้ที่เมล์ : Nakhonchaisihospital@gmail.com